Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2011

lukaszflegmatrzeci
22:26
(...) i nie ukrywam, że ulegnę jeszcze raz
i popełnię setny raz to samo zło...
— Nadmiar, Coma
Reposted fromiblameyou iblameyou
lukaszflegmatrzeci
22:24
Reposted fromfirebat firebat viafiffey fiffey
lukaszflegmatrzeci
22:24
6841 2160
22:23
8100 679c 500
Reposted fromzuuu zuuu viafiffey fiffey
lukaszflegmatrzeci
22:23
6985 94e9 500
Reposted frommyshirt myshirt viasushi0x01 sushi0x01
22:17
8933 c591 500
Reposted fromtayfun tayfun
lukaszflegmatrzeci
22:10
6500 6c0b
Reposted from1luvelygurl 1luvelygurl viakali187 kali187
lukaszflegmatrzeci
22:10
3648 ed4c
Reposted fromCartman128 Cartman128 viapiskor piskor
22:09
Play fullscreen
The GAG Quartet - le Internet Medley (OVER 40 MEMES IN ONE SONG)
Reposted frompiskor piskor
lukaszflegmatrzeci
22:09
Reposted fromvith vith viapiskor piskor

November 13 2011

lukaszflegmatrzeci
14:23
lukaszflegmatrzeci
14:22
lukaszflegmatrzeci
14:19
Sasha Grey - my favourite pornstar! :)
Tags: książki
Reposted bycyphernicapicella00f-topicTechnofrikusTeereadonQbarmattburcokfiffeyBisialacienputakrannix
lukaszflegmatrzeci
14:17
0917 64f3
lukaszflegmatrzeci
14:16
0956 384d
lukaszflegmatrzeci
14:15
0982 bcec
lukaszflegmatrzeci
14:15
To czy człowiek jest inteligentny, poznaje się po jego odpowiedziach. To czy jest mądry, po pytaniach.
— Naguib Mahfouz
Reposted fromCamilla Camilla viarickymp rickymp
lukaszflegmatrzeci
14:14
Kobiety są najpiękniejsze, kiedy nie widzą, nie słyszą, ani nie domyślają się, że się na nie patrzy.
— Norwid "Czarne kwiaty"
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viarickymp rickymp
lukaszflegmatrzeci
14:14
    - Myślenie z początku sprawia trudność, ale potem, kiedy się już przyzwyczaisz do tego, będziesz miał wiele radości
     
— Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni (to będzie moja nowa złośliwość)
Reposted frommakemehappy makemehappy viarickymp rickymp
lukaszflegmatrzeci
14:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl